"Giữ chỗ" dự tiệc

Chọn nơi tiệc diễn ra và
thời điểm "đêm nhiều" của bạn

  • 1 Chọn nơi tiệc diễn ra và thời điểm "đêm nhiều" của bạn
  • 2 Đăng ký giữ chỗ dự tiệc tại Penthouse
  • 3 Chia sẻ với bạn bè
Bạn muốn đến dự tiệc ở đâu?

Chọn thành phố bạn muốn tổ chức Tiệc Ngủ Penthouse Trắng cho mình!
Lưu ý: Trong trường hợp thắng giải, bạn vui lòng chủ động trong việc di chuyển nhé!

Chương trình
đã kết thúc
Chương trình
đã kết thúc

+

Chúc mừng!

Bạn là một trong 1,000 bạn được tặng sản phẩm Kotex Style Ban Đêm dài 35cm Mới - bí quyết để an toàn tối đa suốt đêm nhiều!
Quà Kotex Style Ban Đêm sẽ được gửi theo địa chỉ đăng ký:
Đổi địa chỉ nhận qùa
Đóng thông báo này