Cùng Kotex Style Ban Đêm dài 35cm Mới chúc mừng 2 chủ nhân của
Tiệc Ngủ Penthouse Trắng tại !
Đoàn Thị Tuyết Sương
Đà Nẵng
Thành viên
  • Trần Nguyệt
  • Quỳnh Thư
  • Nguyễn Thị Bích Mai
  • Nguyễn Thảo
  • Đoàn Ánh Tuyết
Đặng Thị Bích Phượng
Đà Nẵng
Thành viên
  • Nguyễn Thị Lệ Huyền
  • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Trần Kim anh
  • Võ Thục Minh Châu
  • Điệp Phan
Hình ảnh đêm tiệc tại
Còn ngại gì dịp vui vào những "đêm nhiều", nhanh tay "giữ chỗ" tại Tiệc Ngủ Penthouse Trắng cho mình cùng nhóm bạn thân - cơ hội chỉ một-lần-trong-đời bạn không thể bỏ qua!
Làm sao để dự tiệc?

+

Chúc mừng!

Bạn là một trong 1,000 bạn được tặng sản phẩm Kotex Style Ban Đêm dài 35cm Mới - bí quyết để an toàn tối đa suốt đêm nhiều!
Quà Kotex Style Ban Đêm sẽ được gửi theo địa chỉ đăng ký:
Đổi địa chỉ nhận qùa
Đóng thông báo này